Chronisch ZorgNet

Wij zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet dit is het landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer vaatlijden, long- en hartaandoeningen, corona. Verder hebben we als aandachtsgebied leefstijlcoach en stoppen met roken. 
www.chronischzorgnet.nl