Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

Wij zijn de deskundigen op het gebied van het dagelijks bewegen. Botten, spieren, gewrichten, problemen met ademhaling, doorbloeding en ziekten met een neurologische oorzaak hebben invloed op ons bewegen.

De klachten waarmee de patiënten bij ons komen zijn zeer uiteenlopend. Zij kunnen ontstaan door ziekte, ongeval, verkeerde beweging, overbelasting of gewoon door het ouder worden. Ook voor advisering of begeleiden kan men bij ons terecht.

Mensen worden doorverwezen door de huisarts of medisch specialist. Tegenwoordig kan men, mits de klachten op het terrein van de fysiotherapeut zijn, direct bij ons terecht. Bij twijfel is het verstandig eerst uw huisarts te raadplegen.

Na screenen, bij de directe toegankelijkheid, vragen en onderzoek krijgen wij een juiste en volledige informatie. Zo stellen wij de fysiotherapeutische diagnose. Op deze manier kunnen wij in overleg met de patiënt, inzicht geven in het klachtenbeeld en een daarbij passend behandel plan maken.

Alle informatie welke wij van u krijgen is vertrouwelijk.

Belangrijk voor ons is de oorzaak van het ontstaan van de klachten. Juist door de oorzaak aan te pakken proberen wij het recidiveren van de klachten te voorkomen. Vanuit dit punt en rekening houdend met u als patiënt starten wij de behandeling.

Vaak hanteren wij de oefen- en bewegingstherapie.

De therapie kan zowel in de praktijk als ook in onze oefenzaal. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij allerlei oefen- en bewegingsprogramma’s zoals bijvoorbeeld rugscholing, overgewicht, diabetes, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, draaiduizeligheid als ook bij reintegratie.

Verder verzorgen wij de fysiotherapie in het verzorgingshuis Markehof en mocht u niet in staat zijn bij ons te komen dan verzorgen wij de therapie bij u aan huis.