Graded Activity Reintegratietrainer

Doelgericht trainen voor een snelle werkhervatting.

Graded Activity is een geprotocolleerde begeleiding en een stapsgewijs opgebouwde training van het houding en bewegingsapparaat gericht op een versnelde terugkeer naar de werkplek.
Doel is door een goede begeleiding en training kan de werknemer de belasting van het werk weer aan en dit zonder klachten uitvoeren
Hierbij speelt het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid als mede de kennis en inzicht rondom belasting en belastbaarheid een belangrijke rol.

Mensen met klachten van het bewegingsapparaat, mijden de pijnlijke bewegingen en dat leidt tot minder activiteit. Daardoor krijgt men een steeds verdere afname van de belastbaarheid. Gevaar is dat men in een vicieuze cirkel komt, werk – uitval.
Door een functioneel gerichte begeleiding en conditieverbetering kan de werknemer de belasting van het werk weer aan en veilig uitvoeren.

De belangrijkste doelen van het Graded Activity programma zijn:
  • Een optimaal functioneel herstel.
  • Een snelle werkhervatting
  • Het leren omgaan met de fysieke klachten. Dit wordt bereikt door een functiegerichte (i.p.v. pijngerichte) begeleiding.

Onderzoek (Lindstöm, Zweden, K.L.M, Staal ’01) toont aan dat deelnemers aan het Graded Activity gemiddeld (5 weken)eerder terugkeren naar de werkplek en dat er in de eerste twee jaar na de training minder nieuw verzuim optreedt.