Methode Mulligen

Brian Mulligen(Nw-Zeeland) ondekte in de jaren tachtig dat gewrichtsklachten veroorzaakt kunnen worden door een "ontsporing" of "positiefout" van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar, het repositioneren van de ontsporing kan een opmerkelijk snel herstel te zien geven. De methode is een samenspel van therapeutische handelingen en gelijktijdig door de patient uit te voeren actieve bewegingen. Zelfwerkzaamheid in de vorm van huiswerkoefeningen is noodzakelijk voor een zo snel mogelijk resultaat.

Methode Mulligen is een mobilisatietechniek voor gewrichten.Toepassing van het Mulligen concept geeft vaak goede verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn.
De methode is niet pijnlijk voor de patient.