De praktijk

Sinds 1978 werken wij met veel enthousiasme in onze fysiotherapiepraktijk. Wij werken met een team van vakkundige fysiotherapeuten aan een spoedig herstel van onze patiënten. Wij volgen hierbij de recente behandelmethoden. Uniek is dat wij over een eigen trainingscentrum beschikken. Wilt u meer informatie of wilt u direct een afspraak maken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Behandeling door de fysiotherapeut

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk vragen wij u het volgende mee te nemen:
 • Legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Verwijsbrief (indien in uw bezit)*
 • Zorgverzekeringspas

* Wij verzoeken om uw verwijsbrief indien u door de huisarts of medisch specialist naar de fysiotherapeut verwezen bent. Tegenwoordig kunt u ook zonder tussenkomst van een arts naar de fysiotherapeut: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Als u besluit zich rechtstreeks bij de fysiotherapeut aan te melden, dan screenen wij eerst of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan wordt u naar de huisarts verwezen. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts of medisch specialist op de hoogte houden van de behandeling, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

 

FysioFit onder begeleiding.

U kunt bij ons ook terecht voor FysioFit. Ondek hoe u resultaat kan boeken gebaseerd op functionele training. Hoe u uw uithoudingsvermogen, coordinatie, evenwicht, flexibiliteit en belastbaarheid verbetert. Het is dus ideaal voor iedereen die zijn lichaamsfuncties wil ontwikkelen of onder houden, en de resultaten daarvan wil terug zien in het dagelijks bewegen. Bewegen is voor iedereen belangrijk en voor elke leefdtijd. Het bevordert uw gezondheid en welbevinden. U voelt zich fitter en actiever en bent daardoor beter in staat de activiteiten te doen die u graag wilt doen, of wilt blijven doen. Wij bieden u verschillende abonnementen FysioFit.

Privacy regelement

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patient een aantal rechten en plichten.

Huisregels praktijk en oefenzaal

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen.

Klachtenregeling

Elke fysiotherapeut binnen de praktijk conformeert zich aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz).
Wanneer u onverhoopt klachten heeft over onze fysiotherapeuten, de behandeling of andere aspecten van onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. Uiteraard kunt u uw klacht direct en open met ons bespreken. Wij zullen altijd proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Bent u niet tevreden met het resultaat of ziet u er tegen op om de betrokkene rechtstreeks te benaderen, dan kunt u uw klacht ook doorgeven via het klachtenformulier van onze praktijk (dit formulier kunt u bij de administratie opvragen). Mochten wij er samen toch niet uitkomen, dan verwijzen wij u graag door naar de website 'de Fysiotherapeut'.

 

Kwaliteit

Om klantervaringen te meten maken wij gebruik van de CQ-index, dit is een gestandaardiseerde methode om klantervaringen in de zorg te meten. Nadat de behandeling is afgesloten vragen wij uw toestemming om hieraan mee te werken en ontvangt u via een onafhankelijk bureau een e-mail waarin u medewerking aan dit onderzoek wordt gevraagd. Op basis van de ingevulde vragenlijsten kan vervolgens de kwaliteit van onze dienstverlening in beeld worden gebracht.

Waarderingscijfer 2023 gemiddeld 9

Landelijke database

Wij vragen u toestemming voor gebruik en opname van enkele gegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Daarmee helpt u direct mee aan een constante verbetering van fysiotherapeutische zorg.

Uw naam is niet relevant. De gegevens die wel van belang zijn worden geanonimiseerd doorgegeven. De gegevens die we verzamelen zijn: uw geboortejaar, geslacht en behandelgegevens o.a. klacht waarvoor u behandeld wordt, soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling.

Wij willen graag optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van de behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis daarvan kunnen wij bepalen welke verbeteringen mogelijk zijn voor een hogere kwaliteit van de zorg.

U kunt ten alle tijde u toestemming intrekken bij de behandelend fysiotherapeut.