Arno Kloosterboer

Specialisaties:
Algemeen fysiotherapeut
Methode Mulligen
Chronisch ZorgNet (claudicatio, longfysiotherapeut en COVID19/Corona)

Aandachtgebieden:
Medical Taping
Shockwave
Echografie