Psychosomatische fysiotherapie

Psycho-somatische fysiotherapie: deze term geeft al aan dat het een specialisatie is, waarbij gekeken wordt naar de verbinding tussen lichaam en psyche en hun onderlinge invloed: de totale mens. Er zijn klachten die niet altijd verklaard kunnen worden door een ziekte of aandoening. Andere invloeden, zoals psychosociale aspecten spelen een rol. Deze invloeden kunnen verschillend zijn, zoals: stress, angst (voor bijv. pijn), familie, werk, overtuigingen, gedrag, emotionele gebeurtenissen etc. De psycho-somatische fysiotherapeut onderzoekt en begeleidt de cliënt en neemt daarin zowel het lichamelijk- als het psychosociale deel mee. De patiënt krijgt daarmee zelf inzicht in de achtergronden die meespelen bij de klacht en de mogelijkheden tot herstel daarvan.

De volgende klachten kunnen behandelt worden:
  • Chronische pijnklachten
  • Slaap en/of concentratieproblemen
  • Overspanning, burn-out
  • Angstgerelateerde klachten
  • Ademhalingsproblematiek
  • Langdurige vermoeidheid
  • (Spier)pijnklachten door stress (rug/nek/buik/ hoofd)